Idejni projekat

Prvi je korak na putu do rešenja. Predaje se u štampanoj formi i sadrži sledeće:

1. Projektni zadatak

Prvi i najvaznije korak je da razmemo vaše snove ili potrebe. Projektni zadatak može biti reč, rečenica ili zahtev za ponudom na 10 strana. Predstavlja vaša osećanja i sliku prostora kako ga vidite za nekoliko godina.

Projektni zadatak možete definisati pričom, fotografijom, katalogom ili emocijom. Važno je da budete iskreni prema sebi kada su u pitanju privatni prostori ili veoma racionalni kada su u pitanju poslovni prostori.

Pisanje projektnog zadatka je najvažniji iako često potcenjen korak u izradi idejnog rešenja projekta kupatila. Kolege iz prodaje Akvabutika koje pomažu kupcima da bolje definišu svoje zahteve prema studijima specijalizovanim za uredjenje kupatila, savetuju dug iskren razgovor kao jedini početak izrade . On nekad može da počne traženjem inspiracije gledanjem slika izvedenih kupatila ili prostora.

2. Autorizovana skica

je projektni zadatak pretvoren u skicu. Skica može biti na papiru ili na monitoru, važno je da je “to to”. Autorizovana skica nije konačan izgled enterijera. Ona može a ponekad i mora biti menjana do trenutka izrade glavnog projekta. Važno je da predstavlja okvir, ram za sliku vašeg enterijera.

3. Postojeće stanje

Postojeće stanje jeste zatečeno stanje vašeg prostora (stana, kuće, lokala…) sa postojećom namenom površina, pozicijom prostorija, zidova, prozora, vrata, struje, vode…

Podložno je promenama, radi bolje organizacije samog prostora, novog dizajna, bolje funkcionalnosti ili zbog promene namena samog prostora.

Radi izrade ovog dela projekta, gde treba utvrditi tačne površine, dimenzije i detalje prostora, potrebno je da se dostavi tlocrt (osnovu) prostora (zatečenog stanja) odštampan ili u digitalnoj formi, u suprotnom arhitekta izlazi na teren i uzima mere na licu mesta.

4. Novoprojektovano stanje

Nakon snimljenog i urađenog dela projekta zatečenog stanja kreće se u izradu novoprojektovanog stanja gde su utvrđeni navedeni delovi postojećeg stanja (tačne površine, dimenzije, sagledavaju se detalji), gde se utvrđuje kolike su intervencije u prostoru moguće.

Zatim se prelazi na izradu dela projekta koji sadrzi novonastalu situaciju (nova namena površina, nove pozicije prostorija, zidova, vrata…) u vašem prostoru, gde arhitekta, imajući u vidu vaše potrebe i želje, kreira što funkcionalniji prostor.

5. Dispozicija nameštaja i namena prostorija

Ovaj deo projekta ne bi mogao biti urađen da nema novoprojektovanog stanja (nova namena površina, nove pozicije prostorija, zidova, vrata…) jer je to osnov za izradu dispozicije nameštaja i namene prostorija.

U ovoj fazi projektovanja arhitekta u osnovi raspoređuje nameštaj (sa preciznim opisima i dimenzijama) znajući tačno koja je namena svake prostorije i šta svaka od njih treba da sadrži. Jako važan deo projekta jer na osnovu njega se ulazi u razradu finalnog idejnog rešenja, koje će na kraju obuhvatiti celokupnu sliku vašeg prostora.

6. Preseci a-a, b-b, c-c, d-d

Preseci ili izgledi predstavljaju dvodimenzionalni prikaz prostora. Oni se prezentuju u varijantama poprečni i podužni.

Ovim se sagledava prostor ” sa strane”,tako da ovim rešavamo sve stvari koje ne možemo vizuelno doživeti u osnovi, kao na primer: vizualizaciju zidova, visinu samog prostora, rešavanje plafona, rasvete.. takođe i sam izgled nameštaja koji je detaljno opisan i dimenzionisan.

7. 3D modeli

3D model ili perspektivni prikaz enterijera predstavlja finalnu vizualizaciju vašeg prostora. Kroz 3D modele (foto – realni prikaz) tačno se vidi kako će izgledati vaš novoprojektovani prostor (stan, kuća, lokal…).

Ovde se prikazuje najreprezentativnija prostorija vašeg enterijera. Ukoliko je u pitanju idejni projekat kuće to će na primer biti prikaz dnevnog boravka, spoljnjeg izgleda i kupatila. Ako je u pitanju samo jedna soba, kao što je dnevni boravak onda će to biti jedna soba prikazana iz tri ugla, gde u njemu vidimo kompletan nameštaj, boje zidova, obradu podova, rasvetu, dekor…

Isto bi bilo za idejni projekat kupatila. Ovim delom projekta arhitekta prezentuje završnu ideju novonastalog enterijera.

*Cena idejnog projekta: obično 40% od cene glavnog projekta enterijera, odnosno 15 €/m2, cena idejnog projekta kupatila je obično 50€/m2. Ukoliko posetite Akvabutik ovakav projekat možete dobiti besplatno bez obaveze da išta kupite. Ovaj projekat Akvabutik radi u saradnji sa 20 beogradskih studija sa ciljem poboljšanja komunikacije izmedju korisnika prostora ili investitora i dizajnera prostora odnosno arhitektonskih studija.